Plavecký kurz

Od 3.3.2020 začínáme jezdit plavat (budou to úterky).

Cena: 900,-Kč

Dopravu bude hradit MŠ.

Plavání se bude týkat hlavně SLUNÍČEK, ale potřebný počet dětí budeme doplňovat z  KOŤÁTEK, tak kdo by měl zájem, ať se domluví s některou paní učitelkou.

Zájemci o plavání se nahlásí a částku 900,- Kč uhradí nejpozději do 19.2.2020 !!!

Rozhodnutí o přijetí

Mateřská škola SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Revoluční 796, 41117 Libochovice

IČO: 71011781

tel: Libochovice 416591213, Poplze 416591400, ředitelka +420731449453

msslunickolibo.cz

Č.j. 196/Libo/2019

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy SLUNÍČKO-příspěvková organizace rozhodla v souladu s §34,§165 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto: Číst více