Vystoupení pro seniory 12.12.

Ve čtvrtek 12.12. budeme vystupovat U TŘECH LIP (týká se to dětí, které vystupovaly na rozsvícení stromu ).

Sraz bude ve 12.30  u zadního vchodu.

Provoz školky bude v tento den POUZE do 13.00 hodin!!!!!

Rozhodnutí o přijetí

Mateřská škola SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Revoluční 796, 41117 Libochovice

IČO: 71011781

tel: Libochovice 416591213, Poplze 416591400, ředitelka +420731449453

msslunickolibo.cz

Č.j. 196/Libo/2019

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy SLUNÍČKO-příspěvková organizace rozhodla v souladu s §34,§165 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto: Číst více