Uzavření MŠ…. jaro-léto 2021

UZAVŘENÍ MŠ_BĚHEM JARA A LÉTA

středisko v Poplzích bude uzavřeno

od 1. do 5.3.2021

( jarní prázdniny)

od 19.7. do 20.8.2021

( letní prázdniny )

dle nutné potřeby si rodiče nahlásí, zda budou navštěvovat středisko v Libochovicích

( uzavřeno od 1.7. do 6.8.2021 )

Dopis pro rodiče od pana starosty Mgr. Miroslava Zůny

Dobrý den vážení rodiče,

jako zřizovatel příspěvkové organizace, MŠ Sluníčko, bychom Vás společně s paní ředitelkou MŠ rádi poprosili o součinnost v této nelehké době. Jsme si vědomi toho, že pro mnoho z Vás, je školka institucí, která Vám v současné situaci umožňuje I nadále docházet do zaměstnání a zároveň tak zajistit potřebné finance pro fungování Vašich rodin. I nadále bychom rádi tuto službu pro Vás zajistili a zachovali, ale potřebujeme od Vás pomoc. Má-li i v této chvíli školka bezproblémově fungovat, je zapotřebí si pečlivě rozvážit, zda je Vaše dítě zdravé a zda je jeho pobyt ve školce nutný.

Pokud Vaše dítě obě důležité otázky splňuje, jsme tu pro Vás a rádi Vám pomůžeme.

Mgr. Miroslav Zůna

starosta města Libochovice

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

od 9.11. bude středisko v Poplzích  znovu otevřeno.

Vzhledem k současné situaci ale opět doporučujeme zvážit nutnost přítomnosti vašich dětí v MŠ. Pokud dítě bylo v kontaktu s COVID – 19 pozitivním nebo mu byla KHS nařízena karanténa nebo jeví známky respiračního nebo jiného onemocnění ( rýma, kašel, bolest hlavy, únava, ztráta čichu ) neprodleně informujte vedení MŠ. V budově se zdržujte jen po dobu nezbytně nutnou!

Dodržujte aktuální hygienická nařízení, chraňte zdraví své, dětí i ostatních zaměstnanců MŠ. Dodržujte Zákon 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví….

Podzimní inspirace

Vkládáme odkaz na dokument Podzimní aktivity pro děti – karanténa, který jsme spolu s kolegyněmi vytvořily pro děti po dobu karantény.

Předškolní děti mají na první stránce úkol pro tento týden, který si poté vloží do desek k ostatním úkolům. Ostatní úkoly a nápady jsou dobrovolné a mohou je plnit všechny děti.

Přejeme Vám všem pevné zdraví a věříme, že se brzy sejdeme ve školce.

Informace pro rodiče

Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci doporučujeme rodičům omezit sociální kontakty a zvážit přítomnost dětí v MŠ – v týdnu od  26.10. –  30.10. – kdy jsou celostátní podzimní prázdniny.  DĚKUJEME