Mateřská škola SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Revoluční 796, 41117 Libochovice

IČO: 71011781

tel: Libochovice 416591213, Poplze 416591400, ředitelka +420731449453

msslunickolibo.cz

Č.j. 196/Libo/2019

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy SLUNÍČKO-příspěvková organizace rozhodla v souladu s §34,§165 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Seznam žadatelů:

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 1/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 2/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 3/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 4/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 5/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 6/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 7/2019 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 8/2019 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 9/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 10/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 11/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 12/2019 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 13/2019 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 14/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 15/2019 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 16/2019 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 17/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 18/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 19/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 20/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 21/2019 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 22/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 23/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 24/2019 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 25/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 26/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 27/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 28/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 29/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 30/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 31/2019 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 32/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 33/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 34/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 35/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 36/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 37/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 38/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 39/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 40/2019 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 41/2019 nepřijato

Přijatí od 1.9.2019 zahajují předškolní vzdělávání na MŠ SLUNÍČKO

Datum vypravení: 24.5.2019

Datum zveřejnění: 27.5.2019

Lenka Hampová

ředitelka MŠ SLUNÍČKO