Dne 8.6. Vám byla na Váš účet poukázána částka 733,- Kč.

Jedná se o vyúčtování plavání ( z celkové částky 900,- Kč byly odečteny 2 hodiny, které proběhly ).