Vážení rodiče,

od 9.11. bude středisko v Poplzích  znovu otevřeno.

Vzhledem k současné situaci ale opět doporučujeme zvážit nutnost přítomnosti vašich dětí v MŠ. Pokud dítě bylo v kontaktu s COVID – 19 pozitivním nebo mu byla KHS nařízena karanténa nebo jeví známky respiračního nebo jiného onemocnění ( rýma, kašel, bolest hlavy, únava, ztráta čichu ) neprodleně informujte vedení MŠ. V budově se zdržujte jen po dobu nezbytně nutnou!

Dodržujte aktuální hygienická nařízení, chraňte zdraví své, dětí i ostatních zaměstnanců MŠ. Dodržujte Zákon 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví….