Ukázky dravců 18.6.

V úterý 18.6. půjdeme do Libochovic na stadion, kde bude připravený program a ukázky dravých ptáků. Ze školky budeme odcházet v 7.30 !!!! 

Děti si vezmou batůžek a do něho: kapesníky, pití, pláštěnku

Cena: 90,- Kč

Rozhodnutí o přijetí

Mateřská škola SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Revoluční 796, 41117 Libochovice

IČO: 71011781

tel: Libochovice 416591213, Poplze 416591400, ředitelka +420731449453

msslunickolibo.cz

Č.j. 196/Libo/2019

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy SLUNÍČKO-příspěvková organizace rozhodla v souladu s §34,§165 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto: Číst více