Zápis do MŠ

Mateřská škola SLUNÍČKO – příspěvková organizace, Revoluční 796, 41117 Libochovice

IČO: 71011781, tel: +420731449453, Libochovice 416591213, Poplze 416591400

Vyřizuje: Lenka Hampová

Dne: 4.3.2019

č.j. 86/Libo/2019

ZÁPIS

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

SLUNÍČKO

pondělí 6.5. od 10 do 16 hod.

v Libochovicích

úterý 7.5. od 10 do 15 hod. v Poplzích

Vyzvedněte si v mateřské škole v Libochovicích nebo Poplzích

ŽÁDOST O PŘIJETÍ a nechte potvrdit lékařem. Děti, které mají od září 2019 předškolní vzdělávání povinné, potvrzení od lékaře nepotřebují ( týká se dětí narozených v období od 1.9.2013 do 31.8.2014)

S potvrzenou žádostí, rodným listem dítěte a občanským průkazem se dostavte spolu s dítětem na příslušném středisku Mateřské školy SLUNÍČKO – příspěvková organizace.

Lenka Hampová

ředitelka MŠ

Vypraveno: 5.3. 2019