V letošním školním roce(2019-2020) opět pokračujeme ve výuce angličtiny. Přihlášky si můžete vyzvednout ve třídě a poplatek 900,- Kč je potřeba uhradit do 25.9.  Výuka bude probíhat každý pátek – začínáme 4.10. – v průběhu dopoledne.