Mateřská škola SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Revoluční 796, 41117 Libochovice

IČO: 71011781

tel: Libochovice 416591213, Poplze 416591400, ředitelka +420731449453

msslunickolibo.cz

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Ředitelka Mateřské školy SLUNÍČKO-příspěvková organizace rozhodla v souladu s §34,§165 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Seznam žadatelů:

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 1/2018 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 2/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 3/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 4/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 5/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 6/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 7/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 8/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 9/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 10/2018 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 11/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 12/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 13/2018 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 14/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 15/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 16/2018 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 17/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 18/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 19/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 20/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 21/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 22/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 23/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 24/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 25/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 26/2018 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 27/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 28/2018 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 29/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 30/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 31/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 32/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 33/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 34/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 35/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 36/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 37/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 38/2018 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 39/2018 přijato

Přijatí od 1.9.2018 zahajují předškolní vzdělávání na MŠ SLUNÍČKO

Datum vypravení: 24.5.2018

Datum zveřejnění: 24.5.2018

Lenka Hampová

ředitelka MŠ SLUNÍČKO