Informace k provozu od 12.4.2021

INFORMACE K PROVOZU OD 12.4.2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1.fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12.4. dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí. Zákonní zástupci byli již telefonicky vyrozuměni, dohodnuta případná docházka a děti rozděleny do skupin.

Přítomnost je též umožněna dětem, jejichž rodiče pracují ve složkách IZS nebo vykonávají tyto profese:

– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotnických služeb

– pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, školní družině, školním

klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá nebo

– pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

– zaměstnanci bezpečnostních sborů

– příslušníci ozbrojených sil

– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

– zaměstnanci uvedení v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona

č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

– zaměstnanci Úřadu práce ČR

– zaměstnanci ČSSZ a OSSZ

– zaměstnanci Finanční správy ČR

Nutno doložit potvrzením od zaměstnavatele a neprodleně se telefonicky informovat na MŠ.

STANOVENÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST V MŠ

dítě nevykazuje tyto příznaky : zvýšenou tělesnou teplotu

suchý kašel

dušnost

zažívací obtíže ( nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem )

ztrátu chuti a čichu

bolest v krku

bolest svalů a kloubů

rýmu / ucpaný nos

bolest hlavy

Preventivní testování bude probíhat formou samoodběru ( LEPU test, z kraje nosu ) za přítomnosti

a pomoci zákonných zástupců, kteří odběr svému dítěti provedou a počkají 15 minut na výsledek testu. Pokud bude výsledek negativní dítě je do MŠ přijato. Pokud bude výsledek pozitivní, rodiče obdrží potvrzení o pozitivitě, dítě si odvedou, kontaktují svého pediatra a požádají o PCR test.

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno do 7,45h. ve vstupních prostorách. Nechte si časovou rezervu. Pokud dítě přijde jiný den, je automaticky testováno, jinak nemůže být přijato do kolektivu ostatních vrstevníků a dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. ( viz. Příloha Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách ). Děti, které byly v kontaktu s pozitivním dítětem nastupují do karantény.

Návrat k prezenční výuce může být umožněn až po předložení negativního konfirmačního testu

RT-PCR nebo po skončení povinné izolace/karantény, potvrzení vydává, v případě dětí, pediatr.

Testování se neprovádí u osob, které doloží výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru

SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se též neprovádí u osob, které absolvovaly izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR

o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací dávky

v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku ( dále SPC) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

NOŠENÍ NANOROUŠEK A RESPIRÁTORŮ

Děti nosí nanoroušky nebo respirátory ( 2ks na den ) , sundat je mohou pouze ve vnitřních prostorách MŠ. Zaměstnanci MŠ a zákonní zástupci používají vždy respirátory.

Žádáme rodiče, aby do školky vstupoval pouze jeden z rodičů a zdržel se pouze na dobu

nezbytně nutnou.

I nadále bude mateřská škola poskytovat distanční vzdělávání a inspiraci pro děti, které budou zůstávat doma. Vše naleznete na webu ve složce Předškoláci. Odpadají pondělní a čtvrteční konzultační hodiny, ale když budete něco potřebovat, volejte svým učitelkám.

Pevná linka Libochovice 416 591 213,   Poplze 416 591 400.

Věříme, že vše společně zvládneme.

Přejeme pevné zdraví.

Lenka Hampová a kolektiv MŠ

Konzultační hodiny v MŠ

Milí rodiče,

nabízíme konzultační hodiny ve školce, každé pondělí od 10. – 11. hodin  a čtvrtek od 15. – 16. hodin. Můžeme si předat potřebné materiály, popř. volejte.

Přejeme pevné zdraví a pozdravujte děti. Kolektiv MŠ

 

Informace pro rodiče-distanční výuka nejen pro předškoláky

Dobrý den,

vzhledem k současné situaci se snažíme nabídnout různé možnosti, jak pracovat s dětmi, nápady a náměty. Vše naleznete na stránkách MŠ v nabídce „PŘEDŠKOLÁCI“. Po otevření se Vám nabídnou připravená témata na daný týden…

Přejeme příjemnou zábavu….

Předškoláci(ale klidně i ostatní 🙂 ) mohou vypracované úkoly zaslat mailem nebo vhodit do schránky do školky v Libochovicích nebo v Poplzích…   Kdo by neměl možnost si připravené materiály vytisknou, je možné se domluvit a my vše nachystáme a předáme…

Za zpětnou vazbu budeme moc rády……

Uzavření MŠ…. jaro-léto 2021

UZAVŘENÍ MŠ_BĚHEM JARA A LÉTA

středisko v Poplzích bude uzavřeno

od 1. do 5.3.2021

( jarní prázdniny)

od 19.7. do 20.8.2021

( letní prázdniny )

dle nutné potřeby si rodiče nahlásí, zda budou navštěvovat středisko v Libochovicích

( uzavřeno od 1.7. do 6.8.2021 )