Školková trička

Do konce září je možné si objednat „školková trička“ , která využíváme například na školní akce.

Trička jsou vystavena v šatně….můžete si je prohlédnout.

Cena trička bude přibližně 300,- Kč.

Hrajeme si s angličtinou

V letošním roce opět ANGLIČTINA ve školce !!

V pátek 7.10.2022 začínáme s kroužkem

„Hrajeme si s angličtinou“

Přihlášky si můžete vyzvednout ve třídě u paní učitelky.

Scházet se budeme každý pátek od 11.15 hodin.

Délka kurzu na 1. pololetí je 15 hodin – cena 1200,-Kč

Vyplněnou přihlášku odevzdejte paní učitelce.

Částku je nutné uhradit před zahájením kurzu.

Info pro rodiče – úprava cen stravného od 1.9.2022

Od 1.9.2022 bude upravena cena stravného:

  • Děti –  běžná školní docházka
  •  – přesnídávka          10,- Kč
  •  – oběd                      22,- Kč
  •  – svačina                  8,- Kč
  •  – celodenní strava    40,- Kč
  • Děti –  které dovrší ve šk. roce 7.rok
  • – přesnídávka         11,- Kč
  •  – oběd                     25,- Kč
  •  – svačina                 8,- Kč
  • – celodenní strava   44,- Kč

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Mateřská škola SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Revoluční 796, 41117 Libochovice

IČO: 71011781

tel: Libochovice 416591213, Poplze 416591400, ředitelka +420731449453

msslunickolibo.cz

Č.j. 217/Libo/2022

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy SLUNÍČKO-příspěvková organizace rozhodla v souladu s §34,§165 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Seznam žadatelů:

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 1/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 2/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 3/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 4/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 5/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 6/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 7/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 8/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 9/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 10/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 11/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 12/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 13/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 14/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 15/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 16/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 17/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 18/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 19/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 20/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 21/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 22/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 23/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 24/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 25/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 26/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 27/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 28/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 29/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 30/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 31/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 32/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 33/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 34/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 35/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 36/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 37/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 38/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 39/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 40/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 41/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 42/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 43/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 44/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 45/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 46/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 47/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 48/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 49/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 50/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 51/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 52/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 53/2022 nepřijato

Přijatí od 1.9.2022 zahajují předškolní vzdělávání na MŠ SLUNÍČKO

Datum vypravení: 31.5.2022

Datum zveřejnění: 1.6.2022

Lenka Hampová

ředitelka MŠ SLUNÍČKO

Uzavření MŠ v době jarních a letních prázdnin

V době jarních prázdnin od 14.3. do 18.3.2022 uzavřeno středisko v Poplzích

( probíhá voskování podlah, generální úklid, mytí oken, dezinfekce lůžkovin, hraček)

Rodiče jsou informováni a děti mohou navštěvovat středisko v Libochovicích.

V době letních prázdnin

od 1.7. do 5.8.2022 uzavřeno středisko v Poplzích

od 25.7. do 24.8.2022 uzavřeno středisko v Libochovicích

Rodiče byli informováni a mohou si domluvit docházku svých dětí na příslušném středisku, které je v provozu.

Lenka Hampová

ředitelka MŠ