Začínáme s angličtinou

V pátek 1.10.2021 začínáme s kroužkem

Hrajeme si s angličtinou.

Přihlášky si můžete vyzvednout ve třídě u paní učitelky.

Scházet se budeme každý pátek od 11,15.

Délka kurzu na první pololetí je 15 hodin, cena 1050,- Kč.

Prosím o vyplnění přihlášky a její odevzdání paní učitelce. Částku je nutné uhradit před zahájením kurzu.

Informaci o přihlášení vašeho dítěte na kurz zašlete na email: senkova.msanglictina@email.cz

Rozhodnutí o přijetí na šk. rok 2021/2022

Mateřská škola SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Revoluční 796, 41117 Libochovice

IČO: 71011781

tel: Libochovice 416591213, Poplze 416591400, ředitelka +420731449453

msslunickolibo.cz

Č.j. 151/Libo/2021

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy SLUNÍČKO-příspěvková organizace rozhodla v souladu s §34,§165 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Seznam žadatelů:

 

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 1/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 2/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 3/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 4/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 5/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 6/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 7/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 8/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 9/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 10/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 11/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 12/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 13/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 14/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 15/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 16/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 17/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 18/2021 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 19/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 20/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 21/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 22/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 23/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 24/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 25/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 26/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 27/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 28/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 29/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 30/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 31/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 32/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 33/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 34/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 35/2021 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 36/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 37/2021 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 38/2021 nepřijato

Přijatí od 1.9.2021 zahajují předškolní vzdělávání na MŠ SLUNÍČKO

Datum vypravení: 28.5.2021

Datum zveřejnění: 31.5.2021

Lenka Hampová

ředitelka MŠ SLUNÍČKO

Informace pro rodiče-distanční výuka nejen pro předškoláky

Dobrý den,

vzhledem k současné situaci se snažíme nabídnout různé možnosti, jak pracovat s dětmi, nápady a náměty. Vše naleznete na stránkách MŠ v nabídce „PŘEDŠKOLÁCI“. Po otevření se Vám nabídnou připravená témata na daný týden…

Přejeme příjemnou zábavu….

Předškoláci(ale klidně i ostatní 🙂 ) mohou vypracované úkoly zaslat mailem nebo vhodit do schránky do školky v Libochovicích nebo v Poplzích…   Kdo by neměl možnost si připravené materiály vytisknou, je možné se domluvit a my vše nachystáme a předáme…

Za zpětnou vazbu budeme moc rády……

Informace pro rodiče

Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci doporučujeme rodičům omezit sociální kontakty a zvážit přítomnost dětí v MŠ – v týdnu od  26.10. –  30.10. – kdy jsou celostátní podzimní prázdniny.  DĚKUJEME

Informace o úplatě za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,

za měsíc duben a květen 2020 Vám byla prominuta a zaslána zpět na účet úplata za předškolní vzdělávání.

Za červen je nutno opět uhradit 300,- Kč.

Červenec a srpen se úplata nehradí. Zkontrolujte si, prosím, správné nastavení trvalého příkazu.

Byla též vrácena částka 900,- Kč za druhé pololetí za Angličtinu.