Dopis pro rodiče od pana starosty Mgr. Miroslava Zůny

Dobrý den vážení rodiče,

jako zřizovatel příspěvkové organizace, MŠ Sluníčko, bychom Vás společně s paní ředitelkou MŠ rádi poprosili o součinnost v této nelehké době. Jsme si vědomi toho, že pro mnoho z Vás, je školka institucí, která Vám v současné situaci umožňuje I nadále docházet do zaměstnání a zároveň tak zajistit potřebné finance pro fungování Vašich rodin. I nadále bychom rádi tuto službu pro Vás zajistili a zachovali, ale potřebujeme od Vás pomoc. Má-li i v této chvíli školka bezproblémově fungovat, je zapotřebí si pečlivě rozvážit, zda je Vaše dítě zdravé a zda je jeho pobyt ve školce nutný.

Pokud Vaše dítě obě důležité otázky splňuje, jsme tu pro Vás a rádi Vám pomůžeme.

Mgr. Miroslav Zůna

starosta města Libochovice

Podzimní inspirace

Vkládáme odkaz na dokument Podzimní aktivity pro děti – karanténa, který jsme spolu s kolegyněmi vytvořily pro děti po dobu karantény.

Předškolní děti mají na první stránce úkol pro tento týden, který si poté vloží do desek k ostatním úkolům. Ostatní úkoly a nápady jsou dobrovolné a mohou je plnit všechny děti.

Přejeme Vám všem pevné zdraví a věříme, že se brzy sejdeme ve školce.

Informace pro rodiče

Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci doporučujeme rodičům omezit sociální kontakty a zvážit přítomnost dětí v MŠ – v týdnu od  26.10. –  30.10. – kdy jsou celostátní podzimní prázdniny.  DĚKUJEME

Informace o úplatě za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,

za měsíc duben a květen 2020 Vám byla prominuta a zaslána zpět na účet úplata za předškolní vzdělávání.

Za červen je nutno opět uhradit 300,- Kč.

Červenec a srpen se úplata nehradí. Zkontrolujte si, prosím, správné nastavení trvalého příkazu.

Byla též vrácena částka 900,- Kč za druhé pololetí za Angličtinu.