Mateřská škola SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Revoluční 796,

41117 Libochovice, IČO: 71011781, č.ú. 1004904319/0800, středisko Poplze

INFORMACE PRO RODIČE

– veškeré informace naleznete na našich internetových stránkách

http://msslunickolibo.cz/ , na vstupních dveřích a nástěnkách v šatnách

e-mail středisko Poplze: mspoplze@seznam.cz

http://skolkapoplze.rajce.idnes.cz/ – fotografie středisko Poplze

telefony: pevná linka Poplze +420 416 591 400 ( vždy při omluvě dítěte)

mobil: ředitelka služební +420 731 449 453 Lenka Hampová

vedoucí ŠJ Poplze +420 605 143 406 Šárka Svobodová

Je potřeba nás informovat o vašich změnách tel.čísel, bydliště, pojišťovny.

Provoz MŠ 6-16h. ( příchod zdravých dětí 6-8h, v 8h.se budova uzamyká, pozdní příchod lze po dohodě např. návštěva lékaře, abychom s vámi počítali na oběd….po obědě se MŠ odemyká v 12,15h. a po odpoledním odpočinku ve 14,30h.) v případě nutnosti si můžete své dítě vyzvednout po dohodě kdykoli

ÚPLATA za předškolní vzdělávání 300,-Kč v daný měsíczřídit trvalý příkaz se splatností 10. v měsíci na účet 1004904319/0800 MŠ SLUNÍČKO – příspěvková organizacedo poznámek uveďte jméno dítěte( v červenci a srpnu se úplata nehradí)

STRAVNÉ se hradí zpětně do 15.následujícího měsíce na sběrný účet ČS 0100178201/0800 ( viz souhlas s inkasem…naleznete též jako samostatný dokument v tiskopisech. Platby budou prováděny (pokud se nedomluví jiný způsob) pouze převodem na účet.

– sbíráme starý papír, z jehož výtěžku si hradíme dopravu na výlety

( vybíráme tříděné noviny, časopisy…svázané, zvážené a podepsané)

soutěž vyhlášená firmou Kovošrot Group a.s.

doporučujeme dát dětem do skříňky v šatně pap.kapesníky, věci na převlečení-spodní prádlo, ponožky, věci na písek, do třídy plastový hrneček na pití ( vše podepsané!!!!!)